სამედიცინო პროცედურები

მე-6 აბაზანის პროცედურების დასახელება და ფასები გრძელვადიანი მკურნალობისას და ერთჯერადი ტურისტული პროცედურებისას
1 ექიმის კონსულტაცია 20 ლარი/30 ლარი
2 მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ აბაზანაში 12 ლარი/20ლარი
3 ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში 25 ლარი/50ლარი
4 კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში 30 ლარი/60ლარი
5 ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში 15 ლარი/30ლარი
6 სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში – ჯგუფური 13 ლარი/25ლარი
7 სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში – ინდივიდუალური 15 ლარი/30ლარი
8 სამკურნალო ფიზკულტურა დარბაზში – ჯგუფური 5-00
9 სამკურნალო ფიზკულტურა დარბაზში – ინდივიდუალური 10-00
10 სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით – საერთო
*4 ჩვეულებრივი ერთეული 30 ლარი/50ლარი
*3 ჩვეულებრივი ერთეული 20 ლარი/40ლარი
*2 ჩვეულებრივი ერთეული 15 ლარი/30ლარი
*1.5 ჩვეულებრივი ერთეული 10 ლარი/25ლარი
*1 ჩვეულებრივი ერთეული 8 ლარი/15ლარი
11 მინერალურ წყალის აბაზანა გინეკოლოგიური ირიგაციით 14 ლარი/30ლარი
12 ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი 10 ლარი/20ლარი
13 ცირკულარული შხაპი 8 ლარი/15ლარი
14 აღმავალი შხაპი 8 ლარი/15ლარი
15 შხაპი „შარკო“ 10 ლარი/20ლარი
16 ელექტროთერაპიული პროცედურები(ფიზიოთერაპია) 10 ლარი/25ლარი
17 კომბინირებული ფიზიოთერაპიული პროცედურა (ორი პროცედურა) 15 ლარი
18 ინჰალაცია 8 ლარი/15ლრი
19 მექანოთერაპია მინერალურ წყალში – ჯგუფური 13 ლარი
20 მექანოთერაპია მინერალურ წყალში – ინდივიდუალური 15 ლარი
21 მიკროოყნა (სწორი ნაწლავის გამორეცხვა) 15 ლარი/25ლარი
22 ჰიდროკოლონოთერაპია (ნაწლავების ღრმა გამორეცხვა) 75 ლარი/80 ლარი
23 უროლოგია
* პროსტატის ჯირკვლის სტიმულაცია 25 ლარი/30 ლარი
* რექტალური ტამპონადა 20 ლარი/25ლარი
* პროსტატის ჯირკვლის სტიმულაცია + რექტალური ტამპონადა 40 ლარი/40ლარი
24 სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია):
*მთლიანი 20 ლარი/30ლარი
*მთლიანი „შარვალი“ 15 ლარი
*კისრის, ზურგის, წელის 15 ლარი
*ტრუსები 10 ლარი
*„შორტები“ ბარძაყი 12 ლარი
*კისრის, ზედა კიდურების 12 ლარი
*ზედა კიდურების 10 ლარი
*ქვედა კიდურების 10 ლარი
*„ხელთათმანები“ 8 ლარი
*„წინდები“ 8 ლარი
*„საყელო“ 8 ლარი
*„ხელთათმანი და წინდები“ 10 ლარი