სამედიცინო პროცედურები

პროცედურების დასახელება და ფასები
1 ექიმის კონსულტაცია 10 ლარი
2 მინერალური წყლის აბაზანა ინდივიდუალურ აბაზანაში 10 ლარი
3 ხერხემლის ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში 25 ლარი
4 კომბინირებული ჰორიზონტალური გაჭიმვა მინერალურ წყალში 30 ლარი
5 ჰიდრომასაჟი მინერალურ წყალში 15 ლარი
6 სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში – ჯგუფური 10 ლარი
7 სამკურნალო ფიზკულტურა აუზში – ინდივიდუალური 15 ლარი
8 სამკურნალო ფიზკულტურა დარბაზში – ჯგუფური 5-00
9 სამკურნალო ფიზკულტურა დარბაზში – ინდივიდუალური 10-00
10 სამკურნალო კლასიკური მასაჟი ხელით – საერთო
*4 ჩვეულებრივი ერთეული 30 ლარი
*3 ჩვეულებრივი ერთეული 20 ლარი
*2 ჩვეულებრივი ერთეული 15 ლარი
*1.5 ჩვეულებრივი ერთეული 10 ლარი
*1 ჩვეულებრივი ერთეული 7 ლარი
11 მინერალურ წყალის აბაზანა გინეკოლოგიური ირიგაციით 10 ლარი
12 ჰიდრო-ვიბრო მასაჟი 8 ლარი
13 ცირკულარული შხაპი 8 ლარი
14 აღმავალი შხაპი 7 ლარი
15 შხაპი „შარკო“ 10 ლარი
16 ფიზიოთერაპიული პროცედურები 10 ლარი
17 კომბინირებული ფიზიოთერაპიული პროცედურ1 (ორი პროცედურა) 15 ლარი
18 ინჰალაცია 7 ლარი
19 მექანოთერაპია მინერალურ წყალში – ჯგუფური 10 ლარი
20 მექანოთერაპია მინერალურ წყალში – ინდივიდუალური 15 ლარი
21 მიკროკლიზმა (სწორი ნაწლავის გამორეცხვა) 10 ლარი
22 ჰიდროკოლონოთერაპია (ნაწლავების ღრმა გამორეცხვა) 50 ლარი
23 უროლოგია
* პროსტატის ჯირკვლის სტიმულაცია 15 ლარი
* რექტალური ტამპონადა 10 ლარი
* პროსტატის ჯირკვლის სტიმულაცია + რექტალური ტამპონადა 20 ლარი
24 სამკურნალო ტალახის აპლიკაციები (პელოიდოთერაპია):
*მთლიანი 15 ლარი
*მთლიანი „შარვალი“ 10 ლარი
*კისრის, ზურგის, წელის 10 ლარი
*საცვალი 8 ლარი
*„შორტები“ ბარძაყი 10 ლარი
*კისრის, ზედა კიდურების10 ლარი
*ზედა კიდურების 9 ლარი
*ქვედა კიდურების 9 ლარი
*„ხელთათმანები“ 7 ლარი
*„წინდები“ 7ლარი
*„საყელო“ 7 ლარი
*„ხელთათმანი და წინდები“ 8 ლარი